Hovedkontor

Havelodden 4, 7100 Vejle

Se kort på Google Maps...

vidste du?

Aktuelle informationer angående kirkegårdene i 2017

I uge 43 begynder vi på grandækningerne. Fra i år fremstilles udelukkende bedpyntninger afpasset efter gravstedets størrelse og indretning. i hovedtræk kun to modeller. En model til kistegravstederne og en model til urnegravstederne. Som ved alle andre produkter skal de bestilles og betales på forhånd.