Blomstereng og græs

Der blev i foråret 2012 etableret en blomstereng på den nye fremtidige fællesgrav på Søndre Kirkegård, som bliver taget i brug i 2013. Området er beliggende i den vestlige ende af kirkegården, ved muren mellem Koldingvej og Kirkegården. Vil du vide mere så spørg Kirkegårdsassistent Bent Edvardsen tlf.29418695.

På andre af kirkegårdenes områder, er græsset længere end det plejer at være. Kirkegårdsbestyrelsen har besluttet at skære ned på omkostninger, til vedligeholdelse af græsarealerne i en periode, indtil arealerne er omlagt til mindre plejekrævende anlæg.

Arealerne med det længere græs tjener flere formål, da det udkonkurrerer plænemos og græsarealerne blomstrer og hermed tiltrækker insekter som har en vigtig rolle i naturens livscyklus.

Blomstereng på Søndre Kirkegård, Vejle
Blomstereng Juni 2012. Søndre kgd
Sti i blomsterengen
Blomstereng i nedgående sol
Bred græsrabat klippes 4 gange /år. Søndre kgd.
Bred græsrabat klippes 4 gange/år. Søndre kgd
Græsrabatten mellem det høje græs og vejkassen holdes kortklippet. Søndre kgd
Græsrabatten mellem vejkassen og det høje græs klippes ca. hver 14 dag. Søndre

vidste du?

– at der i dag er 7 gravstedstyper på Nordre Kirkegård?

PRojekter i 2019

Nordre kirkegård: Orienteringsmøde i begyndelsen af året om kirkegårdens fremtidig udvikling. Søndre kirkegård: Orienteringsmøde om kirkegårdens udviklingsplaner. Østre kirkegård orienteringsmøde om kirkegårdens udviklingsplan. Skovkirkegården, Nordre: etablering af fælles mindeplads på plænen ved korset. Opstart af samarbejde med Vejle museerne om formidling af historiske monumenter på Østre og Gamle kirkegårde.