Østre Kirkegård
formede lærketræer
Fællesplæne med plade - Gamle kirkegård
Søndre Kirkegård
Dekoration
Søndre Kirkegård ny klippet hæk
Vue over Søndre Kirkegård
Gamle Kirkegård august 2013
Gamle kirkegård urnehave
Borgermøde om Nordre Kirkegård i Nørremarkskirken
22/01/2019 - 19:00
Kirkegårdsbestyrelsesmøde
30/01/2019 - 16:30
Kirkegårdsbestyrelsesmøde
27/03/2019 - 16:30
Kirkegårdsbestyrelsesmøde
28/08/2019 - 16:30

Skovkapellet og Østre Kapel 2018 - 2019

Skovkapellets store og lille sal kan benyttes efter aftale til højtideligheder og til fremvisninger og der kan frit benyttes klaver eller højtaler til afspilning af musik, spørg vores personale.

Østre kapel benyttes til kulturelle og kirkelige formål og kan lejes ud året rundt efter forudgående aftale med kirkegårdskontoret tlf 75 82 11 44. (10:00 - 14:00)

PRojekter i 2019

Nordre kirkegård: Orienteringsmøde i begyndelsen af året om kirkegårdens fremtidig udvikling. Søndre kirkegård: Orienteringsmøde om kirkegårdens udviklingsplaner. Østre kirkegård orienteringsmøde om kirkegårdens udviklingsplan. Skovkirkegården, Nordre: etablering af fælles mindeplads på plænen ved korset. Opstart af samarbejde med Vejle museerne om formidling af historiske monumenter på Østre og Gamle kirkegårde.

borgermøde den 22 januar 2019 i nørremarkskirken

Der er udarbejdet en udviklingsplan for Nordre Kirkegård som overordnet set ændre på de fremtidige rammer for begravelse på kirkegården.  Begravelsesområdet flyttes ind på midten af kirkegården indenfor hovedvejene og Nordre kapel fjernes for at give plads til et kunstværk. Nye begravelsesformer tages i brug og skovbrynets naturpræg forlænges ind på kirkegårdene.